Baco Noir 2014, Pelee Island, (Ontario)
$6 (6oz) $9 (9oz) $25 (bottle)

Cabernet Sauvignon 2014, Caliterra, (Chile)
$8 (6oz) $11 (9oz) $30 (bottle)

Malbec 2015, Misterio, (Argentina)
$8 (6oz) $11 (9oz) $30 (bottle)

Cabernet Merlot 2013, Creekside, (Ontario)
$8 (6oz) $11 (9oz) $30 (bottle)

Shiraz 2014, Tall Poppy, (Australia)
$8 (6oz) $11 (9oz) $30 (bottle)

Chianti 2015, Caposaldo, (Italy) 
$9 (6oz) $12 (9oz) $35 (bottle)

Valpolicella Classico 2015, Luigi Righetti, (Italy)
$9 (6oz) $12 (9oz) $35 (bottle)

Cabernet Sauvignon 2013, James Mitchell (California)
$10 (6oz) $13 (9oz) $42 (bottle)

Red Splash Blend 2011, St. Francis, (California)
$10 (6oz) $13 (9oz) $40 (bottle)

Zinfandel ‘Old Vines’ St. Francis, (California)
(6oz) n/a (9oz) n/a $65 (bottle)

*All bottles 750 ml*

Vidal 2013, Pelee Island, (Ontario)
$6 (6oz) $9 (9oz) $25

Pinot Grigio 2015, Oggi by Botter, (Italy)
$8 (6oz) $11 (9oz) $30 (bottle)

Sauvignon Blanc 2015, Caliterra, (Chile)
$8 (6oz) $11 (9oz) $30 (bottle)

Unoaked Chardonnay 2014, Creekside, (Ontario)
$8 (6oz) $11 (9oz) $30 (bottle)

Chardonnay 2014, Estrada Creek, (California)
$9 (6oz) $11 (9oz) $35 (bottle)

Chenin Blanc 2016, Franschhoek Cellar, (South Africa)
$9 (6oz) $12 (9oz) $35 (bottle)

Dry Riesling 2015, Trius, (Ontario)
$8 (6oz) $11 (9oz) $30 (bottle)

Sauvignon Blanc 2014, St. Francis, (California)
(6oz) n/a (9oz) n/a $45 (bottle)

Rose, Peller Estates ‘French Cross’ (Ontario)
$7 (6oz) $10 (9oz) n/a (bottle)

Prosecco DOC, Astoria, (Italy)
(6oz) n/a (9oz) n/a $38 (bottle)